Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2012 08:43 Uchwała Nr XX/152/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi....
23.02.2012 08:41 Uchwała Nr XX/151/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki....
23.02.2012 08:38 Uchwała Nr XX/150/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Miasta Przeworska na rok 2012
23.02.2012 08:36 Uchwała Nr XX/149/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Przeworsk
23.02.2012 08:33 Uchwała Nr XX/148/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
23.02.2012 08:20 Uchwała Nr XX/147/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
23.02.2012 08:17 Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2012 Nr XX/146/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r.
23.02.2012 08:12 Uchwała Nr XX/145/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
23.02.2012 08:08 Uchwała Nr XX/144/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na I półrocze 2012 roku
23.02.2012 08:05 Uchwała Nr XX/143/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na I półrocze 2012 roku

1 2 następna