Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2013 10:34 Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
21.03.2013 10:31 Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012r.
21.03.2013 10:29 Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31.12.2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze...
21.03.2013 10:27 Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty gminy
21.03.2013 10:25 Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
21.03.2013 10:22 Zarządzenie nr 131/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
21.03.2013 10:20 Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/09 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2.01.2009 w sprawie instrukcji gospodarki druków ...
21.03.2013 10:18 Zarządzenie nr 129/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2010 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zasad prowadzen...
21.03.2013 10:16 Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
21.03.2013 10:13 Zarządzenie nr 127/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

1 2 3 4 5 6 następna