Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2012 13:44 Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku
27.04.2012 13:42 Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lwowska II w Przeworsku
27.04.2012 13:41 Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udz......
27.04.2012 13:29 Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od Skarbu Państwa
27.04.2012 13:26 Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej
26.03.2012 12:38 Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze przetargu nieograniczonego
26.03.2012 12:36 Uchwała Nr XXI/160/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
26.03.2012 12:35 Uchwała Nr XXI/159/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej
26.03.2012 12:34 Uchwała Nr XXI/158/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
26.03.2012 12:32 Uchwała Nr XXI/157/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji

1 2 następna