Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2012 15:24 Uchwała Nr XXVI/195/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
08.08.2012 15:23 Uchwała Nr XXVI/194/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia...
08.08.2012 15:19 Uchwała Nr XXVI/193/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
08.08.2012 15:15 Uchwała Nr XXVI/192/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2012 roku
08.08.2012 15:14 Uchwała Nr XXVI/191/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2012 roku
08.08.2012 15:12 Uchwała Nr XXVI/190/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2012 roku
08.08.2012 15:00 Uchwała Nr XXVI/189/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
08.08.2012 14:59 Uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2011.