Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2012 11:24 Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
10.10.2012 11:57 Uchwała Nr XXVII/205/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/148/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finan....
10.10.2012 11:55 Uchwała Nr XXVII/204/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 6 lat.
10.10.2012 11:52 Uchwała Nr XXVII/203/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze przetargu
10.10.2012 11:50 Uchwała Nr XXVII/202/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.
10.10.2012 11:48 Uchwała Nr XXVII/201/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy garażowej w Przeworsku
10.10.2012 11:05 Uchwała Nr XXVII/200/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi gminnej- Za Parowozownią w Przeworsku
10.10.2012 11:03 Uchwała Nr XXVII/199/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
10.10.2012 11:01 Uchwała Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Przeworsk porozumienia z Powiatem Przeworskim
10.10.2012 10:56 Uchwała Nr XXVII/197/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012 przezn....

1 2 następna