Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2021 07:51 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych przy ulicy Gorliczyńskiej w Przeworsku oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Gorliczyńskiej i ulicy Mostowej w Przeworsku
31.03.2021 12:55 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Przeworsku.
20.07.2020 11:21 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gorliczyńska III" w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska III" w Przeworsku.
13.02.2020 08:45 Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gorliczyńska III" w Przeworsku, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska III" w Przeworsku.
14.03.2019 14:26 Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
28.02.2019 14:00 Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni ok. 14 ha położonego przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku
31.01.2019 09:13 Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
24.01.2019 07:44 Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku
05.07.2017 10:37 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
28.04.2017 12:10 Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku

1 2 3 4 następna