Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2017 10:37 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeworsku
28.04.2017 12:10 Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku
08.11.2016 08:59 Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej "Dworcowa" w Przeworsku.
07.10.2015 12:18 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lwowska II" w Przeworsku" oraz Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej "Dworcowa" w Przeworsku.
25.08.2015 15:05 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dworcowa" w Przeworsku
13.05.2015 12:55 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lwowska II" w Przeworsku
08.11.2013 10:44 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa” w Przeworsku
08.11.2013 10:42 Obwieszczenie - wyłożenie prognozy do MPZP Kasztanowa - Przeworsk
26.07.2013 15:44 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska” w Przeworsku I Etap.
26.07.2013 15:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska - wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Lwowska" w Przeworsku, I Etap

1 2 3 następna