Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 08:25 Uchwała Nr XXX/234/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu konsultacji zmian granic miejskich jednostek pomocniczych - osiedli miasta Przeworska.
11.12.2012 08:24 Uchwała Nr XXX/233/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przeworsku.
11.12.2012 08:22 Uchwała Nr XXX/232/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
11.12.2012 08:19 Uchwała Nr XXX/231/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek ....
11.12.2012 08:17 Uchwała Nr XXX/230/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym
11.12.2012 08:15 Uchwała Nr XXX/229/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2013-2018”
11.12.2012 08:14 Uchwała Nr XXX/228/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2013
11.12.2012 08:12 Uchwała Nr XXX/227/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
11.12.2012 08:09 Uchwała Nr XXX/226/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Miasta Przeworska na rok 2013.
11.12.2012 08:07 Uchwała Nr XXX/225/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.

1 2 następna