Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2013 08:54 Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
26.02.2013 08:52 Uchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
26.02.2013 08:50 Uchwała Nr XXXIV/273/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
26.02.2013 08:49 Uchwała Nr XXXIV/272/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu i cennika opłat kaplicy cmentarnej
26.02.2013 08:47 Uchwała Nr XXXIV/271/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany tekstu uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV/358/2002 z dnia 07 października 2002r. w sprawie zasad wynaj.......
26.02.2013 08:45 Uchwała Nr XXXIV/270/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach.......
26.02.2013 08:41 Uchwała Nr XXXIV/269/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy....
26.02.2013 08:34 Uchwała Nr XXXIV/268/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków
26.02.2013 08:33 Uchwała Nr XXXIV/267/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
26.02.2013 08:32 Uchwała Nr XXXIV/266/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013.

1 2 następna