Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2013 09:05 Uchwała Nr XXXVIII/295/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany „wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014
19.06.2013 08:59 Uchwała Nr XXXVIII/294/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za szpitalem” w Przeworsku – Etap I
19.06.2013 08:41 Uchwała Nr XXXVIII/293/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miasta Przeworska w sprawie szczegółowego sposobu i .....
19.06.2013 08:39 Uchwała Nr XXXVIII/292/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania ......
19.06.2013 08:36 Uchwała Nr XXXVIII/291/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanit........
19.06.2013 08:34 Uchwała Nr XXXVIII/290/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
19.06.2013 08:33 Uchwała Nr XXXVIII/289/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.
19.06.2013 08:31 Uchwała Nr XXXVIII/288/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.