Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 10:01 Uchwała Nr XLII/326/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „LWOWSKA” w Przeworsku - ETAP I
08.11.2013 09:57 Uchwała Nr XLII/325/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Gminami tworzącymi Miejski Obszar.....
08.11.2013 09:53 Uchwała Nr XLII/324/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/12 RM Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
08.11.2013 09:47 Uchwała Nr XLII/323/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego....
08.11.2013 09:42 Uchwała Nr XLII/322/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku
08.11.2013 09:40 Uchwała Nr XLII/321/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży zasiedlonych mieszkań komunalnych......
08.11.2013 09:38 Uchwała Nr XLII/320/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 .....
08.11.2013 09:36 Uchwała Nr XLII/319/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
08.11.2013 09:34 Uchwała Nr XLII/318/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
08.11.2013 09:32 Uchwała Nr XLII/317/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk

1 2 następna