Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2014 10:26 Uchwała Nr XLIX/375/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/259/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Przeworska na stałe obwody gł....
04.04.2014 10:25 Uchwała Nr XLIX/374/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018
04.04.2014 10:23 Uchwała Nr XLIX/373/14 Rady Miasta Przeworsk z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Przeworsk „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów”
04.04.2014 10:22 Uchwała Nr XLIX/372/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
04.04.2014 10:16 Uchwała Nr XLIX/371/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Miejska Przeworsk, udostępnianych dla oper.....
04.04.2014 10:14 Uchwała Nr XLIX/370/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
04.04.2014 10:10 Uchwała Nr XLIX/369/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej
04.04.2014 10:08 Uchwała Nr XLIX/368/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.