Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2014 09:36 Uchwała Nr LII/387/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przeworsku
23.06.2014 09:33 Uchwała Nr LII/386/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Przeworska
23.06.2014 09:32 Uchwala Nr LII/385/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany „wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014”
23.06.2014 09:31 Uchwała Nr LII/384/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 przeznaczo.......
23.06.2014 09:29 Uchwała Nr LII/383/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czyst....
23.06.2014 09:27 Uchwała Nr LII/382/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej.
23.06.2014 09:26 Uchwała Nr LII/381/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.
23.06.2014 09:25 Uchwała Nr LII/380/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/337/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej....
23.06.2014 09:24 Uchwała Nr LII/379/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.