Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2014 14:28 Uchwała Nr LIII/397/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
17.07.2014 14:27 Uchwała Nr LIII/396/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania ......
17.07.2014 14:20 Uchwała Nr LIII/395/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Lwowskiej i ul. Sienkiewicza w Przeworsku na czas nieozn ....
17.07.2014 14:19 Uchwała Nr LIII/394/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu
17.07.2014 14:17 Uchwała Nr LIII/393/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.
17.07.2014 14:16 Uchwała Nr LIII/392/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2014 roku
17.07.2014 14:01 Uchwała Nr LIII/391/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2014 roku
17.07.2014 13:59 Uchwała Nr LIII/390/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2014 roku
17.07.2014 13:55 Uchwała Nr LIII/389/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie własności nieruchomości.
17.07.2014 13:53 Uchwała Nr LIII/388/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2013