Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2015 14:06 Uchwała Nr IV/22/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki ......
07.01.2015 12:24 Uchwała Nr IV/21/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi ......
07.01.2015 12:23 Uchwała Nr IV/20/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego
07.01.2015 12:22 Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania ........
07.01.2015 12:21 Uchwała Nr IV/18/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”
07.01.2015 12:20 Uchwała Nr IV/17/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
07.01.2015 11:54 Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży zasiedlonych mieszkań komunalnych w drodze .....
07.01.2015 11:52 Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
07.01.2015 11:49 Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2015 rok Nr IV/14/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r.
07.01.2015 11:47 Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.