Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2015 13:22 Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz wynajmu powie......
13.05.2015 13:21 Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku
13.05.2015 13:19 Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 4 w Przeworsku.
13.05.2015 13:18 Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego......
13.05.2015 13:17 Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk.
13.05.2015 13:16 Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
13.05.2015 13:15 Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015r. sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Przeworsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
13.05.2015 13:15 Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.