Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2015 13:37 Uchwała Nr IX/55/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.
09.06.2015 13:36 Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w......
09.06.2015 13:30 Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/46/2015 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za ......
09.06.2015 13:28 Uchwała Nr IX/52/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki od osoby fizycznej
09.06.2015 13:27 Uchwała Nr IX/51/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przeworsku
09.06.2015 12:53 Uchwała Nr IX/50/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przeworsku
09.06.2015 12:51 Uchwała Nr IX/49/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
09.06.2015 12:50 Uchwała Nr IX/48/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
09.06.2015 12:48 Uchwała Nr IX/47/15 Rady Miasta Przeworsk z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wys....