Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2015 12:09 Uchwała Nr X/67/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
30.07.2015 11:37 Uchwała Nr X/66/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i.....
30.07.2015 11:36 Uchwała Nr X/65/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
30.07.2015 11:35 Uchwała Nr X/64/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.07.2015 11:34 Uchwała Nr X/63/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 1015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 25 lat.
30.07.2015 11:33 Uchwała Nr X/62/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.07.2015 11:32 Uchwała Nr X/61/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
30.07.2015 11:31 Uchwała Nr X/60/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej „Dworcowa”...
30.07.2015 11:30 Uchwała Nr X/59/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Pod Rozborzem
30.07.2015 11:29 Uchwała Nr X/58/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

1 2 następna