Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2015 15:19 Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.09.2015 15:17 Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej
30.09.2015 15:16 Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki od osoby fizycznej
30.09.2015 15:15 Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miasta Przeworska z dnai 24 września 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przeworsku
30.09.2015 15:13 Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.09.2015 15:11 Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.09.2015 15:07 Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.09.2015 15:06 Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
30.09.2015 14:07 Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
30.09.2015 13:41 Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk

1 2 następna