Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2015 09:38 Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 przeznaczonych na sfinansowanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworcowa” w Przeworsku.
04.11.2015 09:36 Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku.
04.11.2015 09:33 Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/423/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Statutu miasta Przeworska
04.11.2015 09:30 Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
04.11.2015 09:25 Uchwała Nr XIV/105/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.11.2015 09:18 Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.11.2015 09:16 Uchwała Nr XIV/103/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.11.2015 09:14 Uchwała Nr XIV/102/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.11.2015 09:08 Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.11.2015 09:05 Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

1 2 następna