Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2016 12:56 Uchwała Nr XVIII/143/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2016.
12.01.2016 12:54 UCHWAŁA NR XVIII/142/15 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
12.01.2016 12:53 Uchwała Nr XVIII/141/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018”.
12.01.2016 12:49 Uchwała Nr XVIII/140/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
12.01.2016 12:45 Uchwała Nr XVIII/139/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
12.01.2016 12:43 Uchwała Nr XVIII/138/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
12.01.2016 12:42 Uchwała Nr XVIII/137/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
12.01.2016 12:40 Uchwała Nr XVIII/136/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.
12.01.2016 12:39 Uchwała Nr XVIII/135/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
12.01.2016 12:34 Uchwała Nr XVIII/134/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk

1 2 następna