Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2016 08:36 Uchwała Nr XIX/154/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
16.02.2016 08:35 Uchwała Nr XIX/153/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat
16.02.2016 08:34 Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości do dnia 30 września 2021 r.
16.02.2016 08:33 Uchwała Nr XIX/151/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
16.02.2016 08:32 Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
16.02.2016 08:31 Uchwała Nr XIX/149/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
16.02.2016 08:30 Uchwała Nr XIX/148/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
16.02.2016 08:29 Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
16.02.2016 08:28 Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
16.02.2016 08:27 Uchwała XIX/145/16 Rady Miasta Przeworsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2016 rok

1 2 następna