Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2016 09:24 Uchwała Nr XXIII/177/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Przeworskiego.
05.05.2016 09:22 Uchwała Nr XXIII/176/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Powiatu Przeworskiego.
05.05.2016 09:21 Uchwała Nr XXIII/175/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.05.2016 09:17 Uchwała Nr XXIII/174/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.05.2016 09:16 Uchwała Nr XXIII/173/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.05.2016 09:13 Uchwała Nr XXIII/172/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.05.2016 09:06 Uchwała Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
05.05.2016 09:04 Uchwała Nr XXIII/170/16 Rada Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia 43 pomników przyrody w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku na działce nr ewidencyjny 244/6
05.05.2016 09:01 Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.