Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2016 09:09 Uchwała Nr XXVI/198/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
29.06.2016 09:06 Uchwała Nr XXVI/197/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
29.06.2016 09:04 Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
29.06.2016 09:03 Uchwała Nr XXVI/195/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
29.06.2016 09:02 Uchwała Nr XXVI/194/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020”
29.06.2016 09:00 Uchwała Nr XXVI/193/16 Rady Miasta Przeworsk z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.06.2016 08:59 Uchwała Nr XXVI/192/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
29.06.2016 08:57 Uchwała Nr XXVI/191/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
29.06.2016 08:56 Uchwała Nr XXVI/190/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.06.2016 08:55 Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska

1 2 następna