Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2016 09:21 Uchwała Nr XXVII/208/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
05.07.2016 09:20 Uchwała Nr XXVII/207/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.07.2016 09:17 Uchwała Nr XXVII/206/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.07.2016 09:15 Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.07.2016 09:13 Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.07.2016 09:08 Uchwała Nr XXVII/203/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.07.2016 08:55 Uchwała Nr XXVII/202/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.07.2016 08:53 Uchwała Nr XXVII/201/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
05.07.2016 08:52 Uchwała Nr XXVII/200/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
05.07.2016 08:50 Uchwała Nr XXVII/199/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Przeworska