Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2016 11:16 Uchwała Nr XXVIII/222/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 - 2023.
01.09.2016 11:15 Uchwała Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW – PRZEWORSK NA LATA 2014-2020
01.09.2016 11:14 Uchwała Nr XXVIII/220/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
01.09.2016 11:12 Uchwała Nr XXVIII/219/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
01.09.2016 11:11 Uchwała Nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
01.09.2016 11:09 Uchwała Nr XXVIII/217/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
01.09.2016 11:07 Uchwała Nr XXVIII/216/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
01.09.2016 11:05 Uchwała Nr XXVIII/215/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
01.09.2016 11:03 Uchwała Nr XXVIII/214/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
01.09.2016 11:02 Uchwała Nr XXVIII/213/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.

1 2 następna