Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2016 12:35 Uchwała Nr XXIX/239/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających po za rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne
05.10.2016 12:33 Uchwała Nr XXIX/238/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne
05.10.2016 12:32 Uchwała Nr XXIX/237/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
05.10.2016 12:31 Uchwała Nr XXIX/236/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
05.10.2016 12:27 Uchwała Nr XXIX/235/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Przeworsk o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, na realizację przez Gminę projektu "Via Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej" jako przedsięwzięcie priorytetowe z zakresu kultury
05.10.2016 12:26 Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.10.2016 12:25 Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.10.2016 12:23 Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.10.2016 12:22 Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.10.2016 12:21 Uchwała Nr XXIX/230/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia

1 2 następna