Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2016 13:00 Uchwała Nr XXX/254/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne.
08.11.2016 12:59 Uchwała Nr XXX/253/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Przeworska.
08.11.2016 12:58 Uchwała Nr XXX/252/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XIX/145/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2016 rok.
08.11.2016 12:55 Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku.
08.11.2016 12:51 Uchwała Nr XXX/250/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku.
08.11.2016 12:49 Uchwała Nr XXX/249/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
08.11.2016 12:48 Uchwała Nr XXX/248/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Gminą Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji części zadań własnych Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Przeworska.
08.11.2016 12:45 Uchwała Nr XXX/247/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
08.11.2016 12:43 Uchwała Nr XXX/246/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat.
08.11.2016 12:42 Uchwała Nr XXX/245/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

1 2 następna