Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2017 09:51 Uchwała Nr XXXII/272/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
05.01.2017 09:50 Uchwała Nr XXXII/271/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
05.01.2017 09:49 Uchwała Nr XXXII/270/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
05.01.2017 09:47 Uchwała Nr XXXII/269/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
05.01.2017 09:46 Uchwała Nr XXXII/268/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
05.01.2017 09:45 Uchwała Nr XXXII/267/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
05.01.2017 09:44 Uchwała Nr XXXII/266/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
05.01.2017 09:43 Uchwała Nr XXXII/265/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
05.01.2017 09:40 Uchwała Nr XXXII/264/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
05.01.2017 09:35 Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2017 nr XXXII/263/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r.