Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2017 12:59 Uchwała Nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
07.06.2017 12:57 Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
07.06.2017 12:50 Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
07.06.2017 12:44 Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
07.06.2017 12:40 Uchwała Nr XXXVII/323/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
07.06.2017 11:37 Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
07.06.2017 11:31 Uchwała Nr XXXVII/321/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji.
07.06.2017 11:03 Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
07.06.2017 10:36 Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
07.06.2017 10:28 Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.

1 2 następna