Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2017 08:18 Uchwała Nr XXXVIII/336/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
04.07.2017 08:17 Uchwała Nr XXXVIII/335/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
04.07.2017 08:16 Uchwała Nr XXXVIII/334/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.07.2017 08:14 Uchwała Nr XXXVIII/333/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.07.2017 08:13 Uchwała Nr XXXVIII/332/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.07.2017 08:12 Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
04.07.2017 08:11 Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
04.07.2017 08:10 Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
04.07.2017 08:07 Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2016