Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2017 09:52 Uchwała Nr XXXIX/347/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
04.09.2017 09:51 Uchwała Nr XXXIX/346/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
04.09.2017 09:50 Uchwała Nr XXXIX/345/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie rozłożenia na raty należności powstałych przy sprzedaży nieruchomości.
04.09.2017 09:49 Uchwała Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
04.09.2017 09:48 Uchwała Nr XXXIX/343/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
04.09.2017 09:47 Uchwała Nr XXXIX/342/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
04.09.2017 09:46 Uchwała Nr XXXIX/341/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
04.09.2017 07:53 Uchwała Nr XXXIX/340/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
04.09.2017 07:52 Uchwała Nr XXXIX/339/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku.
04.09.2017 07:51 Uchwała Nr XXXIX/338/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

1 2 następna