Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2017 08:14 Uchwała Nr XL/358/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku ul. Gorliczyńska 148, 37-220 Przeworsk w ośmioletnią Szkołę Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku ul. Gorliczyńska 148, 37-200 Przeworsk.
05.10.2017 08:13 Uchwała Nr XL/357/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk w ośmioletnią Szkołę Podstawowa Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk.
05.10.2017 08:12 Uchwała Nr XL/356/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku ul. Marii Konopnickiej 5, 37-200 Przeworsk w ośmioletnią Szkołę Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku ul. Marii Konopnickiej 5, 37-200 Przeworsk.
03.10.2017 15:26 Uchwała Nr XL/355/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zabudowy Mieszkaniowej "Dworcowa" w Przeworsku
03.10.2017 15:25 Uchwała Nr XL/354/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lwowska II" w Przeworsku
03.10.2017 15:24 Uchwała Nr XL/353/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
03.10.2017 15:23 Uchwała Nr XL/352/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
03.10.2017 15:22 Uchwała Nr XL/351/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk
03.10.2017 15:20 Uchwała Nr XL/350/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
03.10.2017 15:18 Uchwała Nr XL/349/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017

1 2 następna