Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2017 11:33 Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
30.10.2017 11:29 Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
30.10.2017 11:28 Uchwała Nr XLI/367/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby prawnej.
30.10.2017 11:27 Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
30.10.2017 11:26 Uchwała Nr XLI/365/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
30.10.2017 11:24 Uchwała Nr XLI/364/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska
30.10.2017 11:21 Uchwała Nr XLI/363/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochody budżetu Miasta Przeworska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
30.10.2017 11:20 Uchwała Nr XLI/362/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
30.10.2017 11:19 Uchwała Nr XLI/361/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w roku 2018.
30.10.2017 11:18 Uchwała Nr XLI/360/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017.

1 2 następna