Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2017 11:10 Uchwała Nr XLIII/383/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie miasta Przeworska
12.12.2017 11:09 Uchwała Nr. XLIII/382/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2018
12.12.2017 11:06 Uchwała Nr XLIII/381/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”
12.12.2017 11:04 Uchwała Nr XLIII/380/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
12.12.2017 11:02 Uchwała Nr XLIII/379/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
12.12.2017 10:59 Uchwała Nr XLIII/378/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
12.12.2017 10:56 Uchwała Nr XLIII/377/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
12.12.2017 10:54 Uchwała Nr XLIII/376/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
12.12.2017 10:52 Uchwała Nr XLIII/375/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody z terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku
12.12.2017 10:51 Uchwała Nr XLIII/374/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku

1 2 następna