Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2018 11:07 Uchwała Nr XLIV/396/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
12.01.2018 11:06 Uchwała Nr XLIV/395/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
12.01.2018 11:05 Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
12.01.2018 10:58 Uchwała Nr XLIV/393/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
12.01.2018 10:57 Uchwała Nr XLIV/392/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
12.01.2018 10:55 Uchwała Nr XLIV/391/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
12.01.2018 10:50 Uchwała Nr XLIV/390/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
12.01.2018 10:49 Uchwała Nr XLIV/389/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
12.01.2018 10:48 Uchwała Nr XLIV/388/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
12.01.2018 10:46 Uchwała Nr XLIV/387/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego.

1 2 następna