Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2018 13:10 Uchwała Nr XLIX/427/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
17.04.2018 13:06 Uchwała Nr XLIX/426/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/388/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
17.04.2018 13:04 Uchwała Nr XLIX/425/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do wydzierżawiania infrastruktury technicznej
17.04.2018 13:01 Uchwała Nr XLIX/424/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
17.04.2018 13:00 Uchwała Nr XLIX/423/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
17.04.2018 12:58 Uchwała Nr XLIX/422/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
17.04.2018 12:56 Uchwała Nr XLIX/421/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
17.04.2018 11:17 Uchwała Nr XLIX/420/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/391/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk
17.04.2018 11:16 Uchwała Nr XLIX/419/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Reymonta i ulicy Kasprowicza w mieście Przeworsk
17.04.2018 11:12 Uchwała Nr XLIX/418/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk

1 2 następna