Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2018 14:33 Uchwała Nr LII/440/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżecie miasta na rok 2018.
05.06.2018 14:28 Uchwała Nr LII/441/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/387/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego
05.06.2018 14:28 Uchwała Nr LII/442/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław - Przeworsk
05.06.2018 14:27 Uchwała Nr LII/443/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
05.06.2018 14:24 Uchwała Nr LII/444/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.06.2018 14:21 Uchwała Nr LII/445/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
05.06.2018 14:19 Uchwała Nr LII/446/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego - zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
05.06.2018 14:18 UCHWAŁA NR LII/447/18 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenie rodzaju należności pieniężnych Gminy Miejskiej Przeworsk, których dane przekazywane są do tego rejestru
05.06.2018 14:13 Uchwała Nr LII/448/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.