Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2018 14:39 Uchwała Nr LV/472/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
03.09.2018 14:34 Uchwała Nr LV/473/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
03.09.2018 14:31 Uchwała Nr LV/474/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej.
03.09.2018 14:28 Uchwała Nr LV/475/18 Rady Miasta Przeworska Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej drodze bezprzetargowej.
03.09.2018 14:25 Uchwała Nr LV/476/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej drodze bezprzetargowej.
03.09.2018 14:07 Uchwała Nr LV/477/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Misiągiewicza i ul. 11 Listopada w Przeworsku.
03.09.2018 14:06 Uchwała Nr LV/478/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
03.09.2018 14:05 Uchwała Nr LV/479/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Przeworska.
03.09.2018 14:03 Uchwała Nr LV/480/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
03.09.2018 14:00 Uchwała Nr LV/481/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.