Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2019 13:35 Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu ,,Senior +" w Przeworsku.
18.11.2019 13:33 Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
18.11.2019 13:30 Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
18.11.2019 13:28 Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
07.11.2019 14:05 Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 października 2019 r. w sprawie określenia zasady współpracy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale Gminy Miejskiej Przeworsk oraz Inwestora Prywatnego.
07.11.2019 07:47 Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru na stanowiska: Inspektora Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Przeworska, Inspektora Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Przeworska-I, Inspektora Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Przeworska-II.
04.11.2019 12:58 Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
31.10.2019 14:14 Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Przeworsk.
31.10.2019 14:09 Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Przeworska
31.10.2019 14:08 Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019.

1 2 3 4 5 6 następna