Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2020 12:46 Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2019 rok
21.01.2020 12:44 Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
21.01.2020 08:27 Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2019 rok.
13.01.2020 14:14 Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Przeworska
31.12.2019 11:29 Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: kultura fizyczna i sport.
31.12.2019 10:23 Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
31.12.2019 08:32 Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
31.12.2019 08:24 Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Przeworska
31.12.2019 08:21 Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2019 rok.
31.12.2019 08:15 Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Przeworska

1 2 3 4 5 6 następna