Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2019 09:24 Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
04.03.2019 09:21 Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019
04.03.2019 09:18 Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
04.03.2019 09:16 Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji
04.03.2019 09:13 Uchwała Nr V/66/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
04.03.2019 09:07 Uchwała Nr V/67/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk
04.03.2019 09:04 Uchwała Nr V/68/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
04.03.2019 08:57 Uchwała Nr V/69/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Miejska Przeworsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
04.03.2019 08:48 Uchwała Nr V/70/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zamiaru przyjęcia realizacji zadania prowadzenia samorządowej instytucji kultury Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego przez Gminę Miejską Przeworsk