Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 14:42 Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 24.02.2020 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Szpitalnej i ul. Łańcuckiej w Przeworsku.
20.02.2020 14:36 Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
19.02.2020 09:10 Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Przeworsku.
07.02.2020 15:09 Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
07.02.2020 15:01 Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk.
07.02.2020 14:53 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
05.02.2020 14:20 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.
05.02.2020 14:12 Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej.
05.02.2020 14:10 Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
21.01.2020 12:45 Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Przeworska.

1 2 następna