Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.06.2020 07:57 Postanowienie Nr 132/2020 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 13:55 Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości miasta Przeworsk
15.06.2020 09:11 Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 15 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowań kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
12.06.2020 11:39 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
09.06.2020 12:01 Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Przeworsku.
05.06.2020 14:35 Wzory druków zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej
05.06.2020 10:34 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 10:28 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RR zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.