Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2020 10:30 Uchwała Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
31.08.2020 10:28 Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich.
31.08.2020 10:25 Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
31.08.2020 10:22 Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
31.08.2020 10:17 Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku.
31.08.2020 10:14 Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2020/2021.
31.08.2020 10:10 Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Przeworska do 2035 r.
31.08.2020 10:05 Uchwała Nr XXIV/262/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.