Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2020 12:11 Uchwała Nr XXV/263/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
30.09.2020 12:08 Uchwała Nr XXV/264/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/151/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Przeworsk wspólnie z Powiatem Przeworskim, Gminą Przeworsk, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Jawornik Polski, Gminą Dynów, miastem Dynów i Gminą Hyżne umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego zadania o nazwie "Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
30.09.2020 12:06 Uchwała Nr XXV/265/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie: "Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów".
30.09.2020 12:04 Uchwała Nr XXV/266/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Przeworska w budżecie na 2020 rok.
30.09.2020 12:03 Uchwała Nr XXV/267/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
30.09.2020 11:38 Uchwała Nr XXV/268/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk.
30.09.2020 11:28 Uchwała Nr XXV/269/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na zadanie "Kanalizacja sanitarna ul. Lwowska II".
30.09.2020 11:23 Uchwała Nr XXV/270/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
30.09.2020 11:21 Uchwała Nr XXV/271/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
30.09.2020 11:09 Uchwała Nr XXV/272/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.

1 2 następna