Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2020 11:32 Uchwała Nr XXVI/277/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
09.11.2020 11:29 Uchwała Nr XXVI/278/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
09.11.2020 11:25 Uchwała Nr XXVI/279/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób prawnych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
09.11.2020 11:19 Uchwała Nr XXVI/280/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku.
09.11.2020 11:15 Uchwała Nr XXVI/281/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorliczyńska III” w Przeworsku.
09.11.2020 11:00 Uchwała Nr XXVI/282/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku.
09.11.2020 10:47 Uchwała Nr XXVI/283/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
09.11.2020 09:07 Uchwała Nr XXVI/284/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.