Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 11:06 Uchwała Nr XXVIII/395/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
31.12.2020 11:04 Uchwała Nr XXVIII/396/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk.
31.12.2020 10:50 Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2021 rok Nr XXVIII/397/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r.
31.12.2020 10:49 Uchwała Nr XXVIII/398/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk.
31.12.2020 10:46 Uchwała Nr XXVIII/399/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
31.12.2020 10:17 Uchwała Nr XXVIII/400/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk".
31.12.2020 10:14 Uchwała Nr XXVIII/401/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie: „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”.
31.12.2020 10:10 Uchwała Nr XXVIII/402/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie: „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Przeworsku”.
31.12.2020 10:04 Uchwała Nr XXVIII/403/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego „Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego -Tysiąclecia - Konopnickiej - Dynowska”.
31.12.2020 10:00 Uchwała Nr XXVIII/404/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa ul. Gorliczyńskiej obejmująca budowę chodnika”.

1 2 następna