Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 11:24 Uchwała nr XXXII/434/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
06.05.2021 11:20 Uchwała nr XXXII/435/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
06.05.2021 11:17 Uchwała nr XXXII/436/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
06.05.2021 10:58 Uchwała nr XXXII/437/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
06.05.2021 09:09 Uchwała nr XXXII/438/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska.
06.05.2021 09:05 Uchwała nr XXXII/439/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk.
06.05.2021 08:57 Uchwała nr XXXII/440/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Marii Grabas z dnia 23 lutego 2021 roku.
06.05.2021 08:51 Uchwała nr XXXII/441/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 23 lutego 2021 roku.
06.05.2021 08:38 Uchwała nr XXXII/442/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2021 roku.
06.05.2021 08:31 Uchwała nr XXXII/443/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.