Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2003 11:46 Uchwała Nr VII/48/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Przeworsku.
04.09.2003 11:18 Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku.
04.09.2003 10:37 Uchwała Nr VII/46/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
04.09.2003 10:07 Uchwała Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie Statutu Miasta Przeworska.
03.09.2003 14:07 Uchwała Nr VII/44/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
03.09.2003 13:46 Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
03.09.2003 13:25 Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie częściowej reasumpcji uchwały nr 187/XXX/97 Rady Miasta Przeworska z dnia 6 marca 1997 r.
03.09.2003 13:15 Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, oświatowej lub sportowej.
03.09.2003 12:52 Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustanowienia nazwy Osiedla w Przeworsku.
03.09.2003 12:32 Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze przetargu.

1 2 następna