Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2003 15:12 Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska.
05.09.2003 15:02 Uchwała Nr IX/63/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2002 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady ......
05.09.2003 14:49 Uchwała Nr IX/62/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zatwierdzenia taryfy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
05.09.2003 14:42 Uchwała Nr IX/61/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
05.09.2003 14:30 Uchwała Nr IX/60/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.
05.09.2003 14:22 Uchwała Nr IX/59/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta na zawarcie umowy umorzeniowej ostatniej raty kredytu zaciągniętego na „rozbudowę i modernizację ocz
05.09.2003 14:01 Uchwała Nr IX/58/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.
05.09.2003 13:36 Uchwała Nr IX/57/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie „Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych” - na lata 2003 - 2005.
05.09.2003 13:26 Uchwała Nr IX/56/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.