Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2003 10:35 Uchwała Nr XI/81/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym "Przeworsk-1" dla złoża gazu ziemnego.....
10.09.2003 10:25 Uchwała Nr XI/80/03 Rady Miasta Przeworska sprawie zmiany granic i ilości jednostek pomocniczych - Osiedli Miasta Przeworska.
10.09.2003 10:08 Uchwała Nr XI/79/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku.
10.09.2003 09:59 Uchwała Nr XI/78/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Przeworska w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.
10.09.2003 09:55 Uchwała Nr XI/77/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
10.09.2003 09:45 Uchwała Nr XI/76/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Przeworsk nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
10.09.2003 09:26 Uchwała Nr XI/75/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia mienia likwidowanej jednostki budżetowej.
10.09.2003 09:14 Uchwała Nr XI/74/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia mienia likwidowanej jednostki budżetowej.
08.09.2003 15:07 Uchwała Nr XI/73/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/328/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Przeworsk .......
08.09.2003 14:32 Uchwała Nr XI/72/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

1 2 następna